PARTNERstwo

 Moi Klienci są, przede wszystkim, dla mnie partnerami – ta relacja nie jest przypadkowa, ponieważ oznacza zaangażowanie i współpracę na każdym etapie projektu by realizować cele biznesowe Klientów. Również podczas tego najważniejszego, czyli określania co ma być zrobione. Rozumiem biznes, ponieważ niezależnie od mojego zaangażowania w działalność IT zajmuję się także budowaniem firm – czyli byłem start-upowcem zaczym stało się to modne, od ponad 20 lat, w różnych branżach.

Zrozumienie biznesu, potrzeb Klientów stanowi w dużym stopniu o powodzeniu projektu. Tak było i tak będzie. 

Projekt, to jakby nie patrzeć, to wspólny lot i w odróżnieniu od tego na zdjęciu, w nieznane.